Misyon ve Vizyon

Misyon: Ülkemizin tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle; değişen dünya koşullarında çevre ülkelerle politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve ülkemizin çıkarları dikkate alınarak değişme ve gelişmeler yönünde alternatifler ve stratejiler üretmek.

 

Vizyon: Çevre ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları rolleri göz önünde bulundurmak suretiyle, bu ülkelerin Türkiye ile politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırmalar, incelemeler yapmak.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email